Fjorårets regnskap til Det Norske Misjonsselskap går kraftig i minus. Hele 7, 4 millioner kroner står bak minustegnet og driftsunderskuddet er på 2,4 millioner.