De tar stilling i alt fra oljeboring, Midtøsten-debatten til sykehusstrid. – Kirkens representanter uttaler seg langt utover sitt mandat, synes konfirmantpappa. – Vi burde gå enda hardere ut, mener biskop.