Tro & Kirke

De tar stilling i alt fra oljeboring, Midtøsten-debatten til sykehusstrid. – Kirkens representanter uttaler seg langt utover sitt mandat, synes konfirmantpappa. – Vi burde gå enda hardere ut, mener biskop.

– Kirken er ikke samlende hvis den blir mer politisk, sier stortingspolitiker Sveinung Steinsland (H).

Forkynner og tidligere misjonsgeneral Rolf Kjøde er redd for å miste legitimitet i «de store spørsmålene» dersom han mener for mye om stridsspørsmål.

– Det går nesten ikke an å skille­ mellom det som er et naturlig engasjement ut fra vår kristne tro og det som noen vil oppfatte som politiske spørsmål, svarer biskop Ingeborg Midttømme.