Egil Morland (63), som er teolog og til daglig førsteamanuensis ved NLA Høgskolen i Bergen, er denne perioden nestleder i Bjørgvin bispedømmeråd og medlem av Kirkerådet og dets arbeidsutvalg. Men han er ikke blant de 18 kandidatene Bjørgvin bispedømmes nominasjonskomité har foreslått som medlemmer av til bispedømmerådet og Kirkemøtet i den neste valgperioden.