Debatten har gått om hvor vekkelsesbevegelsen Oase er på vei, etter at forkynneren Duncan Smith gjestet sommerstevnet deres. Nå er han invitert tilbake for å delta under konferansen Catch the Fire 2008, som Oase er med på å arrangere. Konferansen pågår i Oslo fra 1. til 4. oktober.