Halvor Ingebrethsen, tidligere informasjonssjef i Det Norske Misjonsselskap (NMS), har opplevd det han betegner som demonbesettelse under flere av sine opphold på Madagaskar.