Diakonen i St. Petri menighet i Stavanger mener ifølge TV2s nettside at man av og til må kjenne på hjertet og se at humanitære hensyn er viktigere enn loven.