Ved utgangen av 2011 var det tilsatt 1.335 prester i Den norske kirke. Dette er 20 stillinger mer enn året før og en økning på mer enn 40 stillinger fra høsten 2009.