Dawn-leder Øivind Augland tror at nedleggingstakten vil øke de nærmeste årene.