De hadde sett med bekymring på at Den norske kirkes biskoper ikke tok affære mot liberale prester, og vedtok det som på kirkenorsk kalles Calmeyergatelinjen: Å ha minst mulig kontakt med liberale teologer.