64 kirkemedlemmer valgte å melde seg ut av kirken da Nord-Hålogaland bispedømmeråd i januar i fjor ikke ville ansette Einar Gelius som prest i Ibestad, til tross for at han var ønsket av menigheten. Blant dem var sju medlemmer av menighetsrådet. Einar Gelius var eneste søker, dermed ble det ikke ansatt noen i stillingen som sokneprest.