Lambi sel dopapir med vers frå Bibelen i Norge, Sverige og Danmark. Firmaet arrangerte ein Facebook-kampanje der folk vart oppmoda til å sende inn fine sitat om kjærleik.