Under søndagens adventsgudstjeneste «Jul i Betlehem» i Oslo Misjonskirke Betlehem var Hege Schøyen invitert til å samtale med pastor Erik Andreassen.