En gruppe amerikanske kristne lanserte et dataprogram – en såkalt app – der folk ble bedt om å svare på om de er tilhengere av abort og ekteskap mellom mennesker av samme kjønn. Motstand mot både abort og samkjønnede ekteskap ble belønnet med høy score på en rating.