Paul Skuland, du er prost i Nord-Gudbrandsdal prosti, og har ledet innstillingsrådet som har anbefalt Einar Gelius til jobben som sokneprest i Lom. Hvorfor valgte dere ham blant de fem søkerne?