– Samtalene som ble holdt for å løse konflikten ble ensidig avsluttet fra Frikirkens side, sier Knut Alfsvåg når han refererer fra et møte Kinki Evangelical Lutheran Church holdt for å informere et overraskende brudd med den norske Frikirken.