328.000 kirkemedlemmer valgte å stemme ved bispedømmerådsvalget. Av disse måtte 30.000 stemmer forkastes. Om lag 24.000 fordi de var blanke og omtrent 6.000 fordi de var utfylt feil.