Rapportering til Kirkerådet viser at 2.647 personer har meldt seg ut av Den norske kirke i tiden etter at Kirkemøtet ble avsluttet tirsdag før påske.