Søk i Tilflukt

Søk  i  alt  innhold  på VL.no

Nordmenn vennligere mot folk på flukt

Innstramminger i asylpolitikken til tross. Nordmenn møter flyktninger og innvandrere med langt åpnere armer nå enn for 13 år siden, viser ny undersøkelse.

Undersøkelsen:

  • European Social Survey (ESS) har blitt gjennomført hvert andre år siden 2002. I alt 36 land har deltatt.
  • Resultatene fra den siste undersøkelsen ble nylig publisert. Foreløpig er tallene fra om lag 15 land klare. Temaer er blant annet innvandring og helse.
  • Undersøkelsen viser blant annet at mer enn dobbelt så mange nordmenn var enige eller svært enige i at «myndighetene burde være sjenerøse i vurderingen av søknader om flyktningstatus».

– Jeg synes nordmenn har skjerpet seg veldig mye. Jeg tror mange har tenkt over og skjønt at siden vi er et så rikt og heldig land, bør vi faktisk hjelpe flere. Vi har fått litt mer hjerte her i Norge, sier Maria Tadesse (14).

Selv har hun og medelevene ved St. Sunniva skole i Oslo, Therese Mara Lothe og Sunniva Jin Sørheim, har aldri opplevd noe negativt knyttet til at de selv har et annet etnisk opphav. Men de tror det kan ha med å gjøre at nordmenn har blitt vennligere innstilt over tid.

LES OGSÅ: Roser UDI

Mest positive i Europa

De er derfor ikke overrasket over de nye tallene fra den store, europeiske samfunnsundersøkelsen European Social Survey, som Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) har hatt ansvar for. Den viser at både nordmenn og andre europeere har blitt langt vennligere innstilt til innflyttere:

Undersøkelsen, som blir utført annet hvert år, fant blant annet at:

• Mer enn dobbelt så mange var i 2014 enige i utsagnet om at «myndighetene burde være sjenerøse i vurderingen av søknader om flyktningstatus» som i 2002 (fra 26,1 til 56,8 prosent)

• Det gjør den norske befolkningen til en av de mest positivt innstilte i Europa. Bare i Sverige (60,3 prosent) og Frankrike (57,7 prosent) sa en større andel det samme.

LES OGSÅ: Får 500.000 til nettsted for bosetting

Vi er mildere innstilt

Undersøkelsen ble utført før sommerens flyktningstrøm nådde Europa. Det er dermed vanskelig å vite om befolkningen ville svart det samme i dag.

Men NSDs Njord V. Svendsen, som har vært med å tilrettelegge undersøkelsen, mener funnene uansett viser en interessant og tydelig tendens over tid:

– For Norge sin del tyder resultatene på en mildere og mindre fordomsfull holdning til innvandrere fra andre verdensdeler, sier Svendsen.

LES OGSÅ: «I år klarte verdens jævelskap å krype under huden min»

Bekrefter tidligere undersøkelser

Jan-Paul Brekke, forskningssjef ved analysefirmaet Ipsos MMI og mangeårig forsker på innvandringsfeltet, sier funnene også rimer godt med tidligere undersøkelser. Blant annet fra befolkningsundersøkelsen Norsk Monitor, som har fulgt utviklingen i holdningene til innvandring de siste 30 årene.

– Tallene reflekterer det vi har funnet. Det er en økende toleranse for både innvandring og innvandrere i denne perioden. Og når flere undersøkelser nå sier det samme, styrker det troen på at det stemmer.

Brekke forklarer utviklingen i holdninger med at vi har blitt vant til at samfunnet er mer mangfoldig:

– Det er naturlig å tenke at dette handler om at vi har hatt en positiv tilvenning til innvandring. Nordmenn har blitt vant til at det er sånn.

LES OGSÅ: «Barn som er i Norge, er våre barn»

Flere aksepterer sjefer med annen hudfarge

Undersøkelsen viser også andelen nordmenn som vil tillate mange eller en god del innvandrere med annet etnisk opphav og fra fattige land utenfor Europa, å bosette seg i Norge, har økt jevnt og trutt de siste 13 årene. Det samme har holdningen til sjefer med annen hudfarge eller etnisitet: Mens bare 26,1 prosent sa de ikke hadde noe imot det i 2002, svarte 44,7 prosent det samme i dag.

Høstens asylstrømning kan likevel komme til å snu utviklingen i holdningene. Det tror hvert fall fjortenåringene Vårt Land møter i Oslo.

– Ikke at nordmenn vil bli slemme, men jeg tror det vil endre seg dramatisk, sier Maria Tadesse.

LES OGSÅ: Tsjekkia tar i mot kristne flyktninger fra Irak

– Mer kaos og hat.

Også Hadeel Jawad, opprinnelig fra Sverige, med irakisk familiebakgrunn, tror skepsisen til innvandrere vil bre om seg:

– Det har vært mange av den bra typen flyktninger i Norge, som jobber og gjør mye bra for å utvikle landet. Men når det blir flere, av typen som kommer fra krig og fattigdom som kommer nå, vil det bli mer kaos. Flere nordmenn vil hate oss.

LES OGSÅ: Polske nynazister etablerer seg i Norge

Forskningssjef Brekke tror imidlertid at de fleste nordmenn klarer å skille mellom kortsiktige utfordringer og langsiktige effekter av innvandring.

– Nordmenn flest klarer å skille dette. Man kan synes det er positivt med innvandring i seg, men likevel synes det er for mange som kommer på svært kort tid.

ANNONSE
ANNONSE

– Jeg synes nordmenn har skjerpet seg veldig mye. Jeg tror mange har tenkt over og skjønt at siden vi er et så rikt og heldig land, bør vi faktisk hjelpe flere. Vi har fått litt mer hjerte her i Norge, sier Maria Tadesse (14).

Selv har hun og medelevene ved St. Sunniva skole i Oslo, Therese Mara Lothe og Sunniva Jin Sørheim, har aldri opplevd noe negativt knyttet til at de selv har et annet etnisk opphav. Men de tror det kan ha med å gjøre at nordmenn har blitt vennligere innstilt over tid.

LES OGSÅ: Roser UDI

Mest positive i Europa

De er derfor ikke overrasket over de nye tallene fra den store, europeiske samfunnsundersøkelsen European Social Survey, som Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) har hatt ansvar for. Den viser at både nordmenn og andre europeere har blitt langt vennligere innstilt til innflyttere:

Undersøkelsen, som blir utført annet hvert år, fant blant annet at:

• Mer enn dobbelt så mange var i 2014 enige i utsagnet om at «myndighetene burde være sjenerøse i vurderingen av søknader om flyktningstatus» som i 2002 (fra 26,1 til 56,8 prosent)

• Det gjør den norske befolkningen til en av de mest positivt innstilte i Europa. Bare i Sverige (60,3 prosent) og Frankrike (57,7 prosent) sa en større andel det samme.

LES OGSÅ: Får 500.000 til nettsted for bosetting

Vi er mildere innstilt

Undersøkelsen ble utført før sommerens flyktningstrøm nådde Europa. Det er dermed vanskelig å vite om befolkningen ville svart det samme i dag.

Men NSDs Njord V. Svendsen, som har vært med å tilrettelegge undersøkelsen, mener funnene uansett viser en interessant og tydelig tendens over tid:

– For Norge sin del tyder resultatene på en mildere og mindre fordomsfull holdning til innvandrere fra andre verdensdeler, sier Svendsen.

LES OGSÅ: «I år klarte verdens jævelskap å krype under huden min»

Bekrefter tidligere undersøkelser

Jan-Paul Brekke, forskningssjef ved analysefirmaet Ipsos MMI og mangeårig forsker på innvandringsfeltet, sier funnene også rimer godt med tidligere undersøkelser. Blant annet fra befolkningsundersøkelsen Norsk Monitor, som har fulgt utviklingen i holdningene til innvandring de siste 30 årene.

– Tallene reflekterer det vi har funnet. Det er en økende toleranse for både innvandring og innvandrere i denne perioden. Og når flere undersøkelser nå sier det samme, styrker det troen på at det stemmer.

Brekke forklarer utviklingen i holdninger med at vi har blitt vant til at samfunnet er mer mangfoldig:

– Det er naturlig å tenke at dette handler om at vi har hatt en positiv tilvenning til innvandring. Nordmenn har blitt vant til at det er sånn.

LES OGSÅ: «Barn som er i Norge, er våre barn»

Flere aksepterer sjefer med annen hudfarge

Undersøkelsen viser også andelen nordmenn som vil tillate mange eller en god del innvandrere med annet etnisk opphav og fra fattige land utenfor Europa, å bosette seg i Norge, har økt jevnt og trutt de siste 13 årene. Det samme har holdningen til sjefer med annen hudfarge eller etnisitet: Mens bare 26,1 prosent sa de ikke hadde noe imot det i 2002, svarte 44,7 prosent det samme i dag.

Høstens asylstrømning kan likevel komme til å snu utviklingen i holdningene. Det tror hvert fall fjortenåringene Vårt Land møter i Oslo.

– Ikke at nordmenn vil bli slemme, men jeg tror det vil endre seg dramatisk, sier Maria Tadesse.

LES OGSÅ: Tsjekkia tar i mot kristne flyktninger fra Irak

– Mer kaos og hat.

Også Hadeel Jawad, opprinnelig fra Sverige, med irakisk familiebakgrunn, tror skepsisen til innvandrere vil bre om seg:

– Det har vært mange av den bra typen flyktninger i Norge, som jobber og gjør mye bra for å utvikle landet. Men når det blir flere, av typen som kommer fra krig og fattigdom som kommer nå, vil det bli mer kaos. Flere nordmenn vil hate oss.

LES OGSÅ: Polske nynazister etablerer seg i Norge

Forskningssjef Brekke tror imidlertid at de fleste nordmenn klarer å skille mellom kortsiktige utfordringer og langsiktige effekter av innvandring.

– Nordmenn flest klarer å skille dette. Man kan synes det er positivt med innvandring i seg, men likevel synes det er for mange som kommer på svært kort tid.

Undersøkelsen:

  • European Social Survey (ESS) har blitt gjennomført hvert andre år siden 2002. I alt 36 land har deltatt.
  • Resultatene fra den siste undersøkelsen ble nylig publisert. Foreløpig er tallene fra om lag 15 land klare. Temaer er blant annet innvandring og helse.
  • Undersøkelsen viser blant annet at mer enn dobbelt så mange nordmenn var enige eller svært enige i at «myndighetene burde være sjenerøse i vurderingen av søknader om flyktningstatus».
;