Søk i Tilflukt

Søk  i  alt  innhold  på VL.no

Mangler håp – sikter mot Europa

Unge flyktninger i Midtøsten lever med daglig frykt og stigende håpløshet. Mange vurderer flukt til Europa som sin eneste sjanse.

Ung på flukt

  • Flyktninghjelpen har i rapporten «A Future in the Balance» intervjuet over 500 flyktninger mellom 15 og 25 år som befinner seg i Syrias naboland Jordan, Libanon, Tyrkia og Irak.
  • Flyktninghjelpen ber hjelpeorganisasjoner prioritere program for ungdom, som ofte blir neglisjert og underfinansiert.
  • Rapporten anbefaler vertsland å vedta politikk som lar unge bidra i samfunnet, mens giverlandene må trappe opp støtten til Syrias naboland, og finansiere programmer som gir utdanning og økonomiske muligheter for ungdom.

I en ny intervjurapport med over 500 unge flyktinger i Syrias naboland Jordan, Libanon, Tyrkia og Irak, advarer Flyktninghjelpen om at en hel generasjon av unge flyktninger i regionen kan gå tapt.

Ser på Europa som redningen

Svarene tyder på at flyktningpresset på Europa ikke kommer til å avta framover:

– Vi ønsker alle å dra til Europa, heller enn å leve under disse elendige forholdene i leiren. Det er vår ambisjon, sier en 20 år gammel, kvinnelig jesidi i Bejad Kandala-leiren i Nord-Irak.

Svaret er typisk for en stor del av de unge flyktningene.

– De fleste sier at de ikke har annet valg enn å begi seg ut på den livsfarlige flukten til Europa. Det er deres eneste håp om å få seg en framtid. Får de tak i penger til å betale flukten, vil de trosse den høye risikoen, sier Martin Hartberg som jobber for Flyktninghjelpen i Jordan.

LES MER: For Yohannes ble møtet med flyktningguiden Helge redningen

Ønsker seg god utdanning

Undersøkelsen viser at en stor andel av de unge flyktningene er ressurssterke, med høye ambisjoner og sterk vilje til å bidra i samfunnsbygging.

– Dette er ikke bråkmakere og problemungdom, slik man kan få inntrykk av i mediene. Mange var i gang med høyere utdannelse i Syria, og har ikke noe større ønske enn å få seg en god utdannelse og skaffe seg en framtid som lærer, ingeniør eller lege, sier Hartberg.

En mannlig, 17-årig syrisk flyktning som er kommet seg til Islahiye i Tyrkia, forteller om drømmer som er i ferd med å bli knust:

– Hjemme i Syria pleide vi å planlegge framtiden. Vi tenkte å bli leger eller lærere. Nå tenker vi bare på hvordan vi kan brødfø familien. Vi bærer en tung bør på våre skuldre, mer enn ungdom skal måtte bære, sier han.

LES MER: Slik to et helt samfunn imot Rania Maktabi

Frykter å bli pågrepet

De fleste som er intervjuet forteller at de sliter med å få en utdanning som gir dem håp om å bygge en framtid. Det skyldes blant annet at flere av Syrias naboland har sterke restriksjoner mot å gi dem ID-papirer og lovlig opphold.

– Dermed tør de knapt bevege seg gjennom sjekkpunkter, av frykt for å bli pågrepet og bøtelagt. Det hindrer alt fra skolegang til adgang til helsetjenester og et sosialt liv med andre ungdommer, sier Martin Hartberg.

Flyktninghjelpen mener det vil bli en katastrofal utvikling hvis ikke de unge flyktningene får bedre adgang til utdanning i nabolandene, inklusive godkjenningsordninger for utdanningstilbud utenom de offentlige.

LES MER: Han så familien drukne

Vil tilbake til hjemlandet

Mange av de unge flyktningene sier at de ønsker å dra tilbake til hjemlandet så snart forholdene tillater det.

– Drømmen min er å reise tilbake til Syria å bygge opp landet mitt, sier en 17 år gammel syrisk flyktning i Jordan.

Ifølge Hartberg i Flyktninghjelpen er dette en vanlig holdning blant de som er intervjuet. Syrisk ungdom gir uttrykk for å være veldig stolte over å være syrere, med et brennende håp om å kunne vende hjem for å bidra i gjenoppbyggingen av et fredelig Syria. Men etter fem års krig er fredshåpet svakt, og Europa blir sett på som eneste sjanse til et anstendig liv.

HER KAN DU LESE MER OM FLYKTNINGENES LIV I NORGE OG EUROPA

11-åringer tvinges til ekteskap

– Det er positivt at så mange av ungdommene er opptatt av å bidra solidarisk også der de er nå, både overfor lokalbefolkning og grupper blant flyktningene som er dårligere stilt enn dem, sier Hartberg.

Samtidig er pessimismen utbredt. Jenter frykter å bli utsatt for vold, og har enda større frykt enn guttene for å bevege seg utenfor oppholdsstedet. Sammen med familienes økonomiske byrde, forsterker dette tendensen til at unge jenter blir tvunget til giftermål. Aller mest utsatt for dette er palestinske jenter i Libanon.

– Mange foreldre vil at døtrene skal gifte seg tidlig, helt ned i 11-årsalderen. Det er mange slike ekteskap i leiren, og mange blir skilt etter et par måneder, forteller en 18 år gammel kvinne i en leir i Libanon.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

ANNONSE
ANNONSE

I en ny intervjurapport med over 500 unge flyktinger i Syrias naboland Jordan, Libanon, Tyrkia og Irak, advarer Flyktninghjelpen om at en hel generasjon av unge flyktninger i regionen kan gå tapt.

Ser på Europa som redningen

Svarene tyder på at flyktningpresset på Europa ikke kommer til å avta framover:

– Vi ønsker alle å dra til Europa, heller enn å leve under disse elendige forholdene i leiren. Det er vår ambisjon, sier en 20 år gammel, kvinnelig jesidi i Bejad Kandala-leiren i Nord-Irak.

Svaret er typisk for en stor del av de unge flyktningene.

– De fleste sier at de ikke har annet valg enn å begi seg ut på den livsfarlige flukten til Europa. Det er deres eneste håp om å få seg en framtid. Får de tak i penger til å betale flukten, vil de trosse den høye risikoen, sier Martin Hartberg som jobber for Flyktninghjelpen i Jordan.

LES MER: For Yohannes ble møtet med flyktningguiden Helge redningen

Ønsker seg god utdanning

Undersøkelsen viser at en stor andel av de unge flyktningene er ressurssterke, med høye ambisjoner og sterk vilje til å bidra i samfunnsbygging.

– Dette er ikke bråkmakere og problemungdom, slik man kan få inntrykk av i mediene. Mange var i gang med høyere utdannelse i Syria, og har ikke noe større ønske enn å få seg en god utdannelse og skaffe seg en framtid som lærer, ingeniør eller lege, sier Hartberg.

En mannlig, 17-årig syrisk flyktning som er kommet seg til Islahiye i Tyrkia, forteller om drømmer som er i ferd med å bli knust:

– Hjemme i Syria pleide vi å planlegge framtiden. Vi tenkte å bli leger eller lærere. Nå tenker vi bare på hvordan vi kan brødfø familien. Vi bærer en tung bør på våre skuldre, mer enn ungdom skal måtte bære, sier han.

LES MER: Slik to et helt samfunn imot Rania Maktabi

Frykter å bli pågrepet

De fleste som er intervjuet forteller at de sliter med å få en utdanning som gir dem håp om å bygge en framtid. Det skyldes blant annet at flere av Syrias naboland har sterke restriksjoner mot å gi dem ID-papirer og lovlig opphold.

– Dermed tør de knapt bevege seg gjennom sjekkpunkter, av frykt for å bli pågrepet og bøtelagt. Det hindrer alt fra skolegang til adgang til helsetjenester og et sosialt liv med andre ungdommer, sier Martin Hartberg.

Flyktninghjelpen mener det vil bli en katastrofal utvikling hvis ikke de unge flyktningene får bedre adgang til utdanning i nabolandene, inklusive godkjenningsordninger for utdanningstilbud utenom de offentlige.

LES MER: Han så familien drukne

Vil tilbake til hjemlandet

Mange av de unge flyktningene sier at de ønsker å dra tilbake til hjemlandet så snart forholdene tillater det.

– Drømmen min er å reise tilbake til Syria å bygge opp landet mitt, sier en 17 år gammel syrisk flyktning i Jordan.

Ifølge Hartberg i Flyktninghjelpen er dette en vanlig holdning blant de som er intervjuet. Syrisk ungdom gir uttrykk for å være veldig stolte over å være syrere, med et brennende håp om å kunne vende hjem for å bidra i gjenoppbyggingen av et fredelig Syria. Men etter fem års krig er fredshåpet svakt, og Europa blir sett på som eneste sjanse til et anstendig liv.

HER KAN DU LESE MER OM FLYKTNINGENES LIV I NORGE OG EUROPA

11-åringer tvinges til ekteskap

– Det er positivt at så mange av ungdommene er opptatt av å bidra solidarisk også der de er nå, både overfor lokalbefolkning og grupper blant flyktningene som er dårligere stilt enn dem, sier Hartberg.

Samtidig er pessimismen utbredt. Jenter frykter å bli utsatt for vold, og har enda større frykt enn guttene for å bevege seg utenfor oppholdsstedet. Sammen med familienes økonomiske byrde, forsterker dette tendensen til at unge jenter blir tvunget til giftermål. Aller mest utsatt for dette er palestinske jenter i Libanon.

– Mange foreldre vil at døtrene skal gifte seg tidlig, helt ned i 11-årsalderen. Det er mange slike ekteskap i leiren, og mange blir skilt etter et par måneder, forteller en 18 år gammel kvinne i en leir i Libanon.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Ung på flukt

  • Flyktninghjelpen har i rapporten «A Future in the Balance» intervjuet over 500 flyktninger mellom 15 og 25 år som befinner seg i Syrias naboland Jordan, Libanon, Tyrkia og Irak.
  • Flyktninghjelpen ber hjelpeorganisasjoner prioritere program for ungdom, som ofte blir neglisjert og underfinansiert.
  • Rapporten anbefaler vertsland å vedta politikk som lar unge bidra i samfunnet, mens giverlandene må trappe opp støtten til Syrias naboland, og finansiere programmer som gir utdanning og økonomiske muligheter for ungdom.
;