Ateism

Ateism är en livsåskådning vars utgångspunkt är att det inte finns någon högre makt som har inflytande över tillvaron på jorden och människors liv.

Annonse
Annonse