Her strevde døende og leprasyke, blinde og krøplinger seg fram over høyfjellet, med sterke 
bønner og intenst håp om å bli kvitt sine verste plager foran det undergjørende krusifikset i Røldal stavkirke.