Det medisinske prinsipp bør ligge til grunn for vurderinger av strafferettslig tilregnelighet, men sakkyndige bør ikke uttale seg om noen er psykotisk i lovens forstand eller ikke, foreslår Tilregnelighetsutvalget.