Regjeringen vil diskutere løsninger med kirken og lover at instruksen om tomtefeste ikke skal gi tap for Den norske kirke.