En regjeringsoppnevnt gruppe foreslår to minnesmerker etter 22. juli-angrepene: Enten i Slottsparken eller i regjeringskvartalet, og på Sørbråten eller på Lauvodden i Hole i Buskerud.