Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skriver i en pressemelding at homofile, lesbiske og bifile kun har vern mot diskriminering i arbeidslivet og boligmarkedet i dag, og vil utvide loven til å gjelde alle samfunnsområder.