Hvert år kjøper vi i snitt 234 kilo mat. Av dette ender 58 kilo i søppeldunken, skriver Aftenposten. Dette er mat som kunne vært spist hvis den ble tatt bedre vare på, såkalt nyttbart matavfall.