Samfunn

En av årsakene er at mange eldre ikke vil være til bry for familie og pårørende.

DISKUTÈR: Bør vi velge fellesgrav for ikke å bli til bry for våre etterkommere? Si din mening

– Mange forteller meg at de ønsker å bli gravlagt i en såkalt navnet minnelund slik at neste generasjon slipper å tenke på at graven må stelles og vedlikeholdes. De mener navnet minnelund er et verdig og godt alternativ for dem, sier plan- og anleggssjef Torhild Hovdenak i Kirkelig fellesråd i Trondheim. Trondheim kommune var blant de aller første som startet opp med navnet minnelund for nærmere ti år siden.

LES OGSÅ: Staten lager egen begravelse