En av årsakene er at mange eldre ikke vil være til bry for familie og pårørende.