Fra 2012 til i fjor har antall utlendinger som mottar dagpenger i Norge økt med 1.693 personer til 12.910 personer, viser tall som VG har innhentet fra Nav.