Samferdselsdepartementet øker mest i årets statsbudsjett. Det får nærmere 55 milliarder kroner i 2015, 10 prosent mer enn i 2014. I budsjettforslaget går 27 milliarder kroner til vei. 21 milliarder kroner går til jernbane. Av veimilliarderne skal 8 milliarder brukes til store veiprosjekter.