I disse dager sender Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) brev til de fem byene som har signalisert at de vil ta i mot flere syke flyktninger fra Syria. IMDI spør om de heller kan ta i mot syke flyktninger som allerede er i Norge allerede og som har ventet på å bli bosatt i årevis.