ANALYSE: De «ordenlige» TV-debattene er nå i gang etter terrortragedien. På en jernbaneperrong i Asker avviklet NRK sin første. Og det endte som det alltid gjør: