KrFU-lederen fra Hordaland gikk for to uker siden ut i media og sa at han var motstander av at voldtatte kvinner skulle få ta abort. Også Erstads kone har mottatt trusler.