Informasjon, ikke tvang, er svaret på donormangelen i Norge, mener både fagfolk og myndigheter. I forslaget om ny lov om transplantasjon satser de på informasjon, samt frivillighet, for å få fart på donortallene.