Mens vi i Norge vet en del om holdninger til organdonasjon, men lite om hvorfor, vet man mer i andre land. En norsk offentlig utredning (NOU) fra 2011 sin gjennomgang av undersøkelser om holdninger i andre land viser at: