Et klart flertall ønsker ikke søndagsåpne butikker, ifølge en fersk måling.