For samme dag som Stortinget vedtok kommunal hjemmel til å forby tigging på offentlig sted og nasjonalt forbud neste år, ­avsløres splid i nøkkelpartiet Senterpartiet (Sp).