Tomtefestere som har fått leie tomter av Opplysningsvesenets Fond, som forvalter Den norske kirkes eiendommer, slipper fortsatt å betale markedsleie.