Etterlatte etter 22. juli har hatt stor nytte av etterlattesamlingene som ble holdt, viser en kartlegging. Erfaringene skal komme flere til gode.