Når LO med sine nærmere 900.000 medlemmer åpner kongressen fredag, kommer fire store forbund til å stå på for at LO legger om oljepolitikken og lar klimahensyn få større vekt.