Å snakke om tro og sitt forhold til Gud kan hjelpe dypt deprimerte pasienter hvor tidligere behandling ikke har virket, viser en ny undersøkelse. Resultatet er oppsiktsvekkende, siden Gud og tro tradisjonelt sett ikke har hatt plass i terapirommet.