En instruks om salg av festetomter til underpris kan tappe fondet for kirkeeiendom med 10 prosent. Dette kan være i strid med Grunnloven.