På asylmottak rundt om i Norge sitter 5.000 flyktninger som har fått opphold i Norge. Av disse er 650 barn i familier og 190 ­enslige, mindreårige. De venter på et sted å bo.