Det er mindre frafall blant elever som starter rett på videregående etter ungdomsskolen enn blant dem som venter ett år.