Mens Europa sliter med høy ledighet, vil nesten 70.000 flere komme i jobb i Norge de neste to årene, lover statsminister Jens Stoltenberg (Ap).