Forslaget om å trekke Statoil ut av prosjektet fikk bare støtte av 0,46 prosent av stemmegiverne, ifølge Truls Gulowsen, leder i Greenpeace. Blant annet stemte staten som største eier med 67 prosent av aksjene, imot.