Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk og Morten Magelssen, stipendiat ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, tar et oppgjør med språket i abortdebatten. Ett eksempel er de siste ukers debatt om «fosterreduksjon».