Verdas underlegaste fotballkampar blei spela for 100 år sidan, på jorder i ingenmannsland, ved Vestfronten. På den eine sida: Britiske soldatar. På den andre: Tyske soldatar.