Det er i en fersk budsjettinnstilling fra Stortingets utenrikskomité profilendringen kommer frem.