Sp-leder Liv Signe Navarsete akter ikke å trekke seg som partileder.