Flere stortingspolitikere i Senterpartiet vurderer å støtte regjeringens forslag til lovendring som gir fastleger mulighet til å nekte å henvise kvinner til abort.